Potkejme se na Facebooku

Příbramská svatohorská šalmaj

 

,,Příbramská svatohorská šalmaj" pokračuje  
od roku 2018 pod taktovkou města Příbram.
Přejeme akci jen vše dobré a děkujeme za vaši návštěvu!
 

Navštivte nové stránky ,,Šalmaje"
www.salmaj.pribram.eu.... pár slov o desetileté historii námi založené akce 

X. PŘÍBRAMSKÁ SVATOHORSKÁ ŠALMAJ  
9. září 2017

                                                      Slavnost hudby, tance, divadla a lidových řemesel 
                                                             na náměstí T.G.M. a nádvoří Svaté Hory
                                                           
 (akce vzniká ve spolupráci s městem Příbram)

Jaká byla 10. Příbramská svatohorská šalmaj ?

 

Nejhezčím dárkem k 10. výročí této tradiční akce bylo překrásné počasí. A to od samého rána až do nočních hodin. Právě i pro tento dárek  ,,Šalmaj“ přivítala nejspíš rekordních 2894 platících diváků s výtěžkem 202 580,- Kč. Navíc děti, invalidé  a  senioři platit nemuseli, a tak byl počet návštěvníků ještě mnohem vyšší. Nádvoří v určitých chvílích opravdu,  jak se říká, ,,praskalo ve švech“ :-).  Vidět radost ve tvářích dětí i dospělých a cítit pohodovou atmosféru,  je pro nás organizátory vždy tou největší odměnou.

Jak už jsme dříve předeslali, tento ročník byl pro akci přelomový. ,,Šalmajovou“ štafetu přebírá naše město Příbram, které bylo již letos jejím pořadatelem. Nebude to ale žádný skok do neznáma. Při tomto ročníku jsme úzce spolupracovali s patřičnými odbory města Příbram a musím konstatovat, že spolupráce byla velice vlídná, bezproblémová a přátelská.  Navíc jejich samotná přítomnost při přípravách i na akci samotné svědčí o tom, že uvedené nástupnictví akci nikterak neohrozí, ba právě naopak.

                                                                     

 No a jaká byla letošní Šalmaj? 

Hodnocení necháváme vždy na návštěvnících. Z našeho pohledu celý organizační i technický tým šlapal jako hodinky a za to všem srdečně děkujeme! Velký dík patří všem vystupujícím a předvádějícím i partnerům akce. Bylo nám ctí hudebně oslavit dvacetiny Ginevry v tak vřelé a vlídné atmosféře, jakou jste nám vy, návštěvníci, pomohli vytvořit.

 

Přejeme Příbramské svatohorské šalmaji do dalších let jen vše dobré! Ať jí vždy provází přátelská atmosféra a stane se místem, kde se lidé rádi potkávají….kde se s nimi rádi opět potkáme!

 

Za celý organizační tým‚
Romana Plecitá, Václav Plecitý
Ginevra music z.s.

 

REPORTÁŽ ZE ,,ŠALMAJE"


 © 2017 GymTV, školní televize Gymnázia Příbram
www.gymtv.pb.cz

 
,,děkujeme za krásné fotografie od Václav Náprstka a Ondry Lukse"

 

                                IX. PŘÍBRAMSKÁ SVATOHORSKÁ ŠALMAJ
                                               800 let Města Příbram  
                                                  9. - 10. září 2016

                                                                      Živě vysíláno 10. 9. 2016

                                      Přímý přenos druhého dne historické slavnosti ze Svaté Hory v Příbrami
                                                       © 2016 GymTV, školní televize Gymnázia Příbram
                                                                 www.gymtv.pb.cz, www.ginevra.cz
                                  
Šalmaj opět pomáhala !
Letošní dvoudenní Šalmaj, jako součást oslav 800 stého výročí našeho města a za jeho velké podpory,
opět pomohla a to hned třem neziskovým organizacím: Dětské odborné léčebně v Bukovanech, Klubu
Demka ( postižení dětskou mozkovou obrnou) a Svaté Hoře, která Šalmaj druhý den hostila. To, že jste
přišli na program sobotní Šalmaje a zaplatili symbolické vstupné, nám pomohlo k rozdělení výtěžku ve výši
169 330,-Kč. Nevíme, kolik návštěvníků přišlo v kostýmech, ale zato víme, že neplatících dětí tu bylo
nepočítaně a tak odhadujeme, že se nás tu sešlo více než tři tisíce.

Zda se vše povedlo, hodnotí většinou návštěvníci sami. Za nás pořadatele snad mohu napsat, že jsme se
snažili, co jsme mohli, aby se vám na Šalmaji líbilo. Děkujeme celému realizačnímu týmu za neúnavnou
pomoc během akce. Opravdu to nebylo jednoduché!

Tým Milana Vitiše se pomalu beze spánku staral po celé dva dlouhé dny o zvuk současně na dvou pódiích,
program se tak mohl rychle střídat. Velký dík patří i dalšímu týmu studentů Gymnázia Legionářů 402 v Příbrami
(Gym TV ) v čele s panem Josefem Fryšem za přímý přenos takřka celého programu. Pan Zdeněk Pilousek
patří k našim stálým partnerům již po mnoho let a ani letos nechyběl se svou pomocí, za což mu patří
také poděkování.
Děkujeme i všem mateřským, základním, zájmově uměleckým i středním školám a dalším
organizacím, které se přihlásily a pomohly vytvořit část pátečního programu. Jsme rádi, že Příbram má
takovou základnu malých i mladých hudebníků, zpěváčků, herců i tanečníků. 

V páteční podvečer jste se mohli prostřednictvím slavnostního aktu seznámit i s historií našeho města.
Scénku připravila a sehrála Katka Jobeková (velmož Hroznata) ze Státního okresního archivu se svým
synem Štěpánem (biskup Ondřej), podpořit je přišla i paní ředitelka archivu Věra Smolová, která nám pomohla
vybrat z historických dat o Příbrami ta důležitá pro zpracování historického videomappingu.
Ten byl zvláště v části,
kdy se kostel Sv.Jakuba rozhořel, velmi působivý. 

Při sobotním programu nás trochu pozlobila elektrika, ale náš pohotový i neúnavný moderátor Gábor
Mészáros vtipně využil chvíle ke společnému zpěvu. 

Šalmaj je již za námi a já věřím, že mnozí z nás na ni budeme ještě chvíli vzpomínat. Vždyť kdy se nám
podaří se opět sejít, popovídat se známými, prohlédnout si výrobky šikovných řemeslníků, oddat se
odpočinku v rukách lazebnice, či si vyrobit společně s dětmi třeba svíčku?

Za spoluorganizátory Šalmaje
Romana Plecitá
Václav Plecitý

                            
                                                 Reportáž z historické slavnosti
                                       © 2016 GymTV, školní televize Gymnázia Příbram
                                                           www.gymtv.pb.cz

                                                                 Reportáž ze ,,Šalmaje" od Šárky Nosákovcové

                                                                       Reportáž ze ,,Šalmaje" od Šárky Nosákovcové

POZVÁNKA NA HISTORICKÝ VIDEOMAPPING MĚSTA PŘÍBRAM 9.9.2016
Ginevra ve spolupráci se Státním archivem Příbram a hornickým muzeem připravila novinku těchto oslav. Jedná se o nový směr audio-vizuálního umění, který se nazývá videomapping. Dokáže změnit tvář budovy, rozhýbat ji a vdechnout život či příběh. A tak k nám v páteční večer promluví dávným příběhem o Příbramikostel sv. Jakuba a to ve 21.00 hodin s pozdější reprízou.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA NEVŠEDNÍ PODÍVANOU.

PŘÍMÝ PŘENOS ZE ŠALMAJE 9.-10.9.2016
Ti z vás, kteří nemohou být přímo na Šalmaji nebo bydlíte příliš daleko od Příbrami je připraven přímý přenosz celé tradiční akce přes portál YOUTUBE. Tento přenos zajišťuje v rámci podpory akce GymTV (studentská televize Gymnázia Příbram) pod vedením pana Josefa Fryše. Partnerem a podporovatelem přenosu je Internet Pb. S tímto televizním týmem máme výborné zkušenosti z našich Vánočních koncertů, kde jsme navázali spolupráci.Spolupráce trvá dál a my za ní velmi děkujeme!

ADRESY PŘENOSU :

pátek 9.9.2016

sobota 10.9.2016

 

Informace s postupným představováním vystupujících najdete zde


Za stálé podpory města Příbram a dalších partnerů


                                Krásné prázdniny a dovolené a v září se těšíme naviděnou!

 

  • Pořadatel charitativní akce: Město Příbram a Ginevra music z.s.
  • Hlavní cíle Ginevra music z.s. jsou : prezentace vlastní tvorby, vzdělávání a výchovná činnost se zaměřením na hudbu a českou historii, přispívání ke kulturnímu obohacení a vzdělávání veřejnosti, organizování benefičních akcí pro neziskové organizace, organizování kulturních akcí pro děti a veřejnost, rozvíjení a navazování styků se zahraničními partnery v kulturní a společenské oblasti, přispívání ke kulturnímu obohacení a vzdělávání veřejnosti na poli kultur jiných.

Nabízíme sponzorům možnost reklamy na veškerých tiskovinách a v místě samotné akce. Rádi přivítáme
Váš zájem podpořit kulturní akci, která pomáhá opět potřebným.
Předem děkujeme!
kontakt: e-mail: ginevra (zavináč) ginevra.cz


IX. PŘÍBRAMSKÁ SVATOHORSKÁ ŠALMAJ
12. září 2015

Z DŮVODŮ plánované REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ SVATÉ HORY SE ŠALMAJ TENTO ROK NEKONÁ. BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT V ROCE 2016 PO UKONČENÍ VŠECH POTŘEBNÝCH OPRAV.

Děkujeme za pochopení.


VIII. PŘÍBRAMSKÁ SVATOHORSKÁ ŠALMAJ
13. září 2014


reportáž GymTVPb


reportáž TV Fonka

1733 platících diváků - výtěžek 121 310,- Kč byl třetinově rozdělen pro Svatou Horu,
Dětskou odbornou léčebnu Ch.G.Masarykové v Bukovanech
a Klub Demka - společnost postižených dětskou mozkovou obrnou.

  • V sobotu 13. září 2014 se již po osmé sešlo mnoho dobrých lidí na nádvoří Svaté Hory při slavnosti
    hudby, tance, divadla a lidových řemesel. Společně jsme tak mohli opět obdarovat tři neziskové organizace.

    Ginevru music o.s. při pořádání této charitativní akce dlouhodobě podporuje město Příbram finanční dotací.
    Za několik let spolupráce s příslušnými odbory města Příbram, stejně jako s Technickými službami i Městskou policií, se podařilo vytvořit týmovou spolupráci, díky které je organizace akce zajištěna na profesionální úrovni, za což jim všem patří velké DĚKUJEME.

    Dále chceme srdečně poděkovat za dlouholetou, bezvadnou a bezchybnou spolupráci našim partnerům:
    Dirtecho Media s.r.o, ELM-Zdeněk Pilousek, Autometal s.r.o., Internet Pb s.r.o., Stavel s.r.o., Pekařství Vodička, Repas servis s.r.o., Brdský Spoj , TV-Fonka, Radio Proglas,
    Český rozhlas-Region
    ,...... a další.

    Děkujeme všem návštěvníkům, pořadatelům a partnerům tradiční akce.
    Díky Vám všem mohla ,,Šalmaj" opět pomáhat!


VII. PŘÍBRAMSKÁ SVATOHORSKÁ ŠALMAJ
14. září 2013


2 112
platících diváků - výtěžek 147 840,-Kč byl třetinově rozdělen pro Svatou Horu,
Dětskou odbornou léčebnu Ch.G.Masarykové v Bukovanech

a Klub Demka - společnost postižených dětskou mozkovou obrnou.

foto: Václav Náprstek

  • Opět po roce jsme se setkali na nádvoří jednoho z nejkrásnějších míst v Příbrami, Svaté Hoře. I tentokrát bylo naším přáním, vedle společného setkání obyvatel města i přilehlého okolí, zároveň pomoci finančním darem a to hned třem neziskovým zařízením. Opět společně s námi pomáhalo i město Příbram, bez jehož finanční podpory bychom se těžko obešli. Chválíme a děkujeme za spolupráci: všem odborům města Příbram, asistenci Městské policie, pomoc dobrovolných hasičů Březové Hory, Technickým službám města Příbram za instalaci tržních stánků s dokonalým úklidem nádvoří a v neposlední řadě správě Svaté Hory za dlouholetou bezproblémovou spolupráci při přípravách akce.
  • Poděkování patří i našim dalším partnerům, uváděným na veškerých propagačních materiálech. Vždyť někteří z nich s námi spolupracují od samých začátků Šalmaje. Jsme rádi, že jsme mohli na Šalmaji přivítat také zástupce hned dvou partnerských měst – německého Freibergu a italského Valle di Ledra.
  • Pokud bychom chtěli zhodnotit letošní Šalmaj, jde to jedním slovem. Spokojenost. Ať již s počasím, s vystupujícími, bezvadnými pomocníky na pokladnách i v zákulisí nebo s návštěvníky. Mnoho jich neváhalo a přišlo
    i v kostýmech. A tak nezbývá než dodat: „ …tak zase příště na Šalmaji!“ A společně budeme doufat, že se za rok opět ve zdraví všichni setkáme. Vaše Ginevra.

VI. PŘÍBRAMSKÁ SVATOHORSKÁ ŠALMAJ
22. září 2012

1728 placících diváků - výtěžek 121 100,- Kč bude spravedlivě rozdělen na tři díly a to: Dětské odborné léčebně v Bukovanech, Svaté Hoře a Klubu Demka, který pomáhá dětem i dospělým, postižených mozkovou obrnou.

  • I tento rok organizátorům pomohlo velkou měrou město Příbram, za což velmi děkujeme. Navíc zajistilo na své náklady důležité technické zázemí. Jelikož se jedná o akci, jejíž rozpočet i s ohledem na bohatou dramaturgii činí cca 250 000,-Kč , pomáhají nám i další partneři a to finančně nebo službou.
  • Děkujeme tedy ze srdce Zdeňku Pilousovi - ELM, který zajistil již po šesté veškeré rozvody el.energie a kterému v letošním roce pomáhal i pan Zdeněk Havrančík – STAVEL s.r.o. Mediálně zaštítil akci pan Václav Chmelař na svém internetovém portále pribram.cz, pan Richard Šmucler podpořil akci v Brdském spoji. Finančně nám pomohli pan Barášek z PB Internetu, Hospodářská komora – Czechpoint, Marcel Pacovský z Autometalu Zalužany, Radek Tydlačka z firmy Repas, pan Aleš Huml z firmy SeTeKoCAR-STK Zaboř, pivovar Herold z Březnice. Sladké dobroty pro vystupující děti daroval pan Milan Widla z Březohorské pekárny. O další propagaci se postaralo Radio Proglas , TV Fonka, Periskop a PB deník. Spojením Šalmaje s Během hasičů do svatohorských schodů jsme našli několik dalších ochotných pomocníků. Všem stálým partnerům s úctou děkujeme za obětavost a pomoc této charitativní akci, stejně jako vedení Svaté hory za vstřícnost a bezproblémový přístup. Musíme také vyzdvihnout velkou pomoc všech našich milých kamarádů a dobrovolníků na pokladnách, v inspici i na parkovišti, v zázemí vystupujících či při úklidu. Jsou naštěstí naladěni na stejnou notu jako my pořadatelé a nezištně jdou s námi do toho!


V. PŘÍBRAMSKÁ SVATOHORSKÁ ŠALMAJ
17. září 2011Foto: Václav Náprstek

2 511 platících diváků - výtěžek 175 770,- Kč (neplatí děti , návštěvníci v kostýmech, invalidé …..)
výtěžek rozdělen rovným dílem pro ALKA o.p.s., Dětská odborná léčebna Bukovany, Svatá hora.

  • Pro děti byly připraveny ukázky replik historických zbraní, které si mohly vyzkoušet, nebo jen potěžkat. Velký zájem byl i o malování na obličej, ukázku dravců, pečení perníčků, dlabání dlátem do dřeva, nebo práci kováře. U pódia bylo stále plno pozorných diváků, kteří vystupující odměňovali velkým potleskem. Program na obou pódiích plynule navazoval na sebe a mezi jednotlivými vstupy oba moderátoři seznamovali diváky nejen s vystupujícími, ale i s třemi organizacemi, kterým bude věnován výtěžek ze vstupného.
  • I tentokrát pořadatelům z Ginevra music o.s přispělo na přípravu Šalmaje velkou měrou město Příbram a Středočeský kraj. Stejně jako každý rok se o skvělou propagaci postarala firma Dirtecho a webový portál pribram.cz. O bezproblémové zajištění elektrické energie se každý rok pravidelně stará firma ELM Zdeňka Pilouska a finanční podpory se nám dostalo i od dalších milých lidí. A tak nezbývá než poděkovat všem, kteří se postarali spolu s námi o přípravy, těm, kteří pomohli zajistit službou či finančním příspěvkem bezproblémový chod celé akce, ale i těm, kteří na Šalmaj přišli jako diváci. A pokud Šalmaj splnila vaše očekávání, budeme rádi, když se společně setkáme zase za rok.

 

IV. PŘÍBRAMSKÁ SVATOHORSKÁ ŠALMAJ
18. září 2010

Bezmála 2 500 diváků finanční dar v celkové výši 169 260,-Kč předán Dětské odborné léčebně v Bukovanech
a Svaté Hoře na její zvelebení.

  • I tentokrát nám,organizátorům, pomohlo velkou měrou město Příbram, Středočeský kraj a naši další partneři, uvádění na veškerých propagačních materiálech. Moc nám pomohli lidičkyz řad ,,ochotníků" na pokladnách a dalších stanovištích a při úklidu.
    Všem patří velký dík!
  • V tomto roce možná někteří z Vás zaznamenali i větší množství cizinců, kteří se tu objevili a to v rámci spolupráce města Příbram s partnerským městem Hoorn v Holandsku. Dvě hudebnice zpestřily návštěvníkům hrou na niněru a flétny prohlídku přilehlých stánků Charity, další z Nizozemců připravili pro děti malování obličejů i zdobení plátěných tašek přímo na travnaté ploše nádvoří. I tímto směrem by se možná mohly ubírat další ročníky Šalmaje, na kterých by se svými řemesly nebo i umělci představovala i další partnerská města.

 

III. PŘÍBRAMSKÁ SVATOHORSKÁ ŠALMAJ
19. září 2009

2 997 návštěvníků - výtěžek 149 850,- korun českých,
který náleží přesnou polovinou mezi Svatou Horu a Dětskou léčebnu v Bukovanech.

  • Město Příbram výrazně finančně akci podpořilo. Dále Středočeský kraj a partneři, kteří byli uvedeni na všech tiskovinách a na hlavní scéně se ctí vyvěšeni, bez ohledu, zda jeden pomohl méně a druhý více.
    Každý pomohl, jak jeho jmění stačí, a zaslouží tak veliké poděkování.
    Poděkovat chceme i všem vystupujícím, řemeslníkům, kteří si pozornost lidí udrželi.V řadě neposlední nesmíme zapomenout na kamarády a lidi blízké, kteří nám při akci za kus žvance a lok medoviny pomáhají. Klobouk před nimi smekáme a přejeme si, aby nám i nadále byli nakloněni.
    Bylo nám ctí prožít spolu s Vámi nezapomenutelnou atmosféru třetí Příbramské svatohorské šalmaje a pokud nám budou síly stačiti, rádi Vás spatříme, když ne dříve, tak na té další Šalmaji.

 

II. PŘÍBRAMSKÁ SVATOHORSKÁ ŠALMAJ
20. září 2008


Výtěžek 93 150,-Kč bude rovnou polovinou rozdělena mezi Dětskou odbornou léčebnu v Bukovanech a Nadaci za obnovu svatohorských schodů. Dalším příspěvkem do kasiček léčebny a Nadace byla přesnou polovinou rozdělená částka7178,- Kč od dobromilného poutníka Petra ,,Hrocha“ Bindera, který pomáhá potřebným prodejem svých knih z jeho neobvyklých poutí.

  • Akci výrazně podpořilo město Příbram kulturním grantem ve výši 93 000,- Kč
    a Středočeský kraj přispěl částkou 20.000,-Kč.
  • Finančně podpořily akci tyto firmy:
    Zat a.s., TEN ART s.r.o. , Stavel Příbram s.r.o., finanční podporu ve výši 33.000,- Kč.
    Děkujeme!
  • Poděkování náleží i společnostem, které opět pomohly nezištně svými službami :
    Firma ELM pana Pilouska se postarala o zajištění,rozvod a připojení el.energie pro celou akci.
    Svatá Hora bezplatný pronájem a bezproblémová spolupráce.
    Dirtecho media s.r.o., propagace akce a grafické výroba všech tiskovin.
    Pb tisk poskytla slevu na tisk.
    Dětská odborná léčebna Bukovany v rámci své pomoci zajišťovala celodenní zdravotní asistenci při akci.
    Asistence dobrovolných hasičů byla dalším přínosem.
    Dobrou kávu pro zázemí vystupujících poskytla zdarma Jihlavanka a firma Dronte z Prahy.
    Občerstvení pro všechny pořadatele věnovala firma D.R.C. Petra Lavičky spolu s Martinem Hummelem.,
    Partnerem slavnosti byl Český rozhlas Region, Radio Proglas, CK AŠA, OHK Příbram, Sehaz, Brdský spoj, Středověká krčma Dětenice-Písek. Letošní novinkou byly slosovatelné vstupenky a tak si deset šťastných diváků mohlo odnést příjemné ceny, jako například let letadlem,
    věnovaný agenturou J.M.L.s.r.o.z letiště Dlouhá Lhota.

    Poděkování patří všem účinkujícím umělcům a řemeslníkům za to, že díky nim bylo opravdu na co se dívat. Moderátoři akce Milan Černohorský a Gábor Mészáros svým impozantním slovem odvedli také kus kumštýřské práce tak jako tým lidiček při přípravách akce, při akci samotné a nakonec při úklidu.
    Z celého srdce všem děkujeme!

I. PŘÍBRAMSKÁ SVATOHORSKÁ ŠALMAJ
22. září 2007


2397 platících návštěvníků - celkový výtěžek 71 910,-Kč
půjde polovina na obnovu svatohorských varhan a druhá polovina poputuje do Dětské léčebny v Bukovanech, Dalším vedlejším příspěvkem do kasiček léčebny a Svaté Hory byla celková částka 6666,- Kč od poutníka Petra ,,Hrocha“ Bindera,jeho průvodce Soron (lukostřelec) rozdělil svůj výtěžek 600,- Kč též rovným dílem
a na stejné místo putoval i výtěžek stáje Háhýdu Orlov Kateřiny Šrámkové ve výši 600,- Kč.

  • Bubny tamborů a fanfáry trubačů je slyšet po celém rynku. Hlásné trouby všem na vědomost dávají, že na poutním místě Svatá Hora se slavnost koná. Sem přijeli z dalekých českých krajin řemeslníci, hudci, tanečníci, šermíři, komedianti, kteří chtějí celý tento den lid nejen příbramský svým umem baviti.
  • ….na základě grantových žádostí v roce 2006 jsme získali od Středočeského kraje 15 000,- Kč a od města Příbram 20.000,- Kč finanční podpory spolu úhradou velice potřebných služeb a technického zajištění akce.
  • Další finanční podporu a to celkem ve výši 20.500,- Kč jsme získali od společností : Zat a.s. , Disa Industries s.r.o., TEN ART s.r.o. , CK AŠA.
  • Neméně pomohly svými službami frma ELM pana Pilouska, která se zdarma postarala o bezchybné zajištění,rozvod a připojení el.energie pro celou akci. Vedení Svaté Hory nám poskytlo bezplatný pronájem užívaných prostor,bezproblémovou spolupráci při přípravách a přízni k akci samotné. Velkou měrou pomohla firma Dirtecho, jejíž poutavé návrhy veškerých tiskovin a poutačů propagovaly akci. Dalším partnerem akce bylo Divadlo A.Dvořáka,které zajistilo na své náklady velkoplošný stan pro občerstvení a návštěvníky. Zahrálo dětem i dospělým pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký a nezištně zapůjčilo potřebné vybavení.
    Dětská odborná léčebna Bukovany bezplatně zajišťovala sanitním vozem zdravotní asistenci.
    DĚKUJEME!
  • Poděkování patří i za shovívavý přístup všech účinkujících, kteří podpořili akci nižšími honoráři a nebo se jich i vzdali. Tak k tomu přistoupili i moderátoři akce, kteří svým slovem i impozantním zjevem odvedli kus kumštýřské práce. Hudební skupina Ginevra při oslavě svého výročí také nezůstala pozadu a finančně přispěla k dorovnání vzniklých výdajů. Důležitým článkem je vždy tým lidiček při přípravách akce, při akci samotné a nakonec při úklidu. V tomto případě jsem se obklopil vedle své manželky i několika svými přáteli a kamarády. Bez ohledu na odměnu přišli přiložit ruku k dílu. A že příprav bylo opravdu požehnaně (od stavby technického zázemí, celodenní účasti u pokladen až po sbírání kelímků a nedopalků po nepořádných návštěvnících), není třeba dodávat. Moc jim všem z celého srdce děkuji.
  • Dalším vedlejším příspěvkem do kasiček léčebny a Svaté Hory byla celková částka 6666,- Kč od poutníka Petra ,,Hrocha“ Bindera,jeho průvodce Soron (lukostřelec) rozdělil svůj výtěžek 600,- Kč též rovným dílem a na stejné místo putoval i výtěžek stáje Háhýdu Orlov Kateřiny Šrámkové ve výši 600,- Kč.